ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาณัชพล พนธญาโณ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดศรีบุรีรตนาราม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ปากเพรียว
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: สระบุรี
ไปรษณีย์: 18000
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๙๓-๙๓๙๕๕๑๙
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560