Offer Category: รีไฟแนนซ์

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้


  ก่อนที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระเอกของบทความนี้อย่างคำว่า “รีไฟแนนซ์เรื่อยไปจนถึงดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ตลอดจนการรีไฟแนนซ์บ้านการรีไฟแนนซ์รถยนต์ และการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ จะพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับคำสำคัญของการรีไฟแนนซ์อย่างคำว่าไฟแนนซ์ และการจัดไฟแนนซ์เสียก่อน โดยเริ่มต้นบทความด้วยความหมายของไฟแนนซ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ไฟแนนซ์คืออะไร?

  ไฟแนนซ์ (Finance) คือ เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะแค่ธนาคารเพียงสถาบันการเงินเดียว ซึ่งการจัดไฟแนนซ์นั้นมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการที่สามารถทำได้สะดวก ตลอดจนได้รับการอนุมัติรวดเร็ว และสามารถทำได้ง่ายมากกว่าการขอสินเชื่อเงินกู้รถยนต์จากธนาคาร ดังนั้นแล้วผู้ที่ต้องการผ่อนรถกับไฟแนนซ์ รวมไปถึงการรีไฟแนนซ์รถทั้งจึงมีข้อดีส่งผลให้เป็นที่นิยมในหมู่คนที่คิดจะซื้อรถแบบเงินผ่อนงวดนั่นเอง

  เงินกู้คืออะไร?

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงคำสำคัญของการรีไฟแนนซ์อย่างคำว่าไฟแนนซ์ว่าเป็นหนึ่งในเงินกู้รูปแบบหนึ่ง โดยเงินกู้ นั้นหมายถึง การที่บุคคลสนใจต้องการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้สนใจต้องการไปขอกู้เงินในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้นั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้ หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวด หรือจ่ายเต็มจำนวนก็สุดแล้วแต่สัญญาการกู้เงินนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ให้กู้เงินมีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราตามที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้เงินจะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญา 

  การรีไฟแนนซ์คืออะไร?

  เมื่อทราบถึงความหมายเบื้องต้นของคำสำคัญของการรีไฟแนนซ์อย่างคำว่าไฟแนนซ์ และเงินกู้กันไปแล้ว ต่อมาจะขอลงรายละเอียดของการรีไฟแนนซ์บ้าง  

  การรีไฟแนนซ์ หมายถึง การกู้ยืมสินเชื่ออันใหม่เพื่อนำสินเชื่ออันใหม่นี้มาชำระหนี้ของสินเชื่อเดิมโดยเสียดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์แทนดอกเบี้ยการกู้เดิมนั่นเอง การรีไฟแนนซ์นั้นทำไปเพื่อย้ายการผ่อนสินเชื่อเก่าไปการผ่อนสินเชื่อรีไฟแนนซ์ใหม่ที่มีประโยชน์ และคุ้มค่ามากกว่า ทั้งนี้สามารถเลือกกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเจ้าเดิม หรือสถาบันการเงินเจ้าใหม่ก็ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน โดยสามารถเปรียบเทียบการรีไฟแนนซ์ได้กับการเปลี่ยนย้ายค่ายมือถือ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนโปรโมชั่นเพื่อเป็นข้อดีต่อตนเอง เป็นประโยชน์ ความคุ้มค่า และความเหมาะสมของแต่ละบุคคลให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

  หากจะขยายความหมายของการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ให้ลึกซึ้งเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นสามารถกล่าวได้ว่า การรีไฟแนนซ์ คือ การนำเงินกู้ก้อนใหม่ไปชำระให้แก่เจ้าหนี้รายเดิม ซึ่งเงินกู้ก้อนใหม่ที่กล่าวไปนั้นส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขสำหรับการกู้ยืมสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่ดีมากกว่า ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ถูกกว่า งวดผ่อนชำระต่อเดือนมีทั้งน้อยลง และ/หรือมากขึ้น รวมไปถึงระยะเวลาผ่อนทั้งแบบนาน และ/หรือสั้นลง โดยเป็นไปตามความต้องการของผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์นั่นเอง 

  ภายในบทความนี้จะกล่าวถึงการรีไฟแนนซ์ 3 ประเภทประกอบด้วย การรีไฟแนนซ์รถยนต์ การรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ และการรีไฟแนนซ์บ้าน โดยแต่ละประเภทของการรีไฟแนนซ์นั้นมีรายละเอียดดังนี้

  การรีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร?

  การรีไฟแนนซ์รถยนต์เป็นหนึ่งในประเภทของการรีไฟแนนซ์ ซึ่งการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้น หมายถึง การที่คุณนำรถยนต์ส่วนตัวมาขอเงินกู้ มาขอสินเชื่อก้อนใหม่ เพื่อนำเงินกู้ก้อนใหม่ดังกล่าวไปชำระหนี้ก้อนเดิม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากรีไฟแนนซ์รถยนต์

  ทั้งนี้รถยนต์ที่ต้องการจะนำมารีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบกับทางสถาบันการเงินที่คุณมีความต้องการจะไปรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือต้องการจะไปขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ใหม่นั่นเอง โดยสถาบันการเงินดังกล่าวจะตรวจสอบรถยนต์ของคุณว่าผ่านเกณฑ์การรีไฟแนนซ์รถยนต์ตามที่กำหนดหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบให้ทราบถึงเรื่องดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ด้วยว่าคุ้มค่า และเหมาะสมกับการผ่อนชำระก้อนใหม่นี้มากน้อยเพียงใด และเป็นดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์แบบคงที่ หรือแบบลดต้นลดดอกตามความต้องการของผู้ยื่นกู้ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ หมายรวมไปถึงการตรวจสอบราคากลางมูลค่าของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นในมูลค่าของตลาด 

  วิธีการเลือกสถาบันรีไฟแนนซ์รถยนต์

  การรีไฟแนนซ์รถยนต์เป็นหนึ่งในหนทางที่เป็นข้อดี และเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตได้ ดังนั้นแล้วหากผู้อ่านทุกท่านสนใจต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ คุณผู้อ่านสามารถเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันการเงินเดิม หรือเลือกที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันการเงินใหม่ก็ได้

  กรณีที่เลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันการเงินเดิม คุณผู้อ่านควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญารีไฟแนนซ์รถยนต์ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านการชำระงวดแบบผ่อนจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ตลอดจนพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย รวมไปถึงมูลค่าของราคารถยนต์ของคุณเองเสียก่อนที่จะไปทำการรีไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันทางการเงินแห่งเดิม เพื่อผลประโยชน์ด้านการลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เมื่อมีการผ่อนจ่าย

  กรณีที่เลือกที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันการเงินใหม่ คุณจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็กสถานะเครดิต
  บูโรของตัวก่อนที่จะเลือกสถาบันการเงินใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการเงินแห่งใหม่นั้นสามารถประเมินสถานะทางการเงินของคุณได้ รวมไปถึงการประเมินยอดปิดรถยนต์นั้นไม่ควรเกินยอดที่สถาบันการเงิน
  รีไฟแนนซ์ใหม่กำหนด โดยในส่วนนี้ยังมีประโยชน์ด้านการประเมินได้ว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินส่วนต่างจากการรีไฟแนนซ์รถยนต์ครั้งใหม่นี้เป็นจำนวนเท่าใดได้อีกด้วย ซึ่งการเลือกที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันการเงินใหม่นั้นเปรียบเสมือนการเปลี่ยนเจ้าผ่อนชำระใหม่นั่นเอง

  สำหรับผู้ที่สนใจต้องการอยากรีไฟแนนซ์รถยนต์ แต่ยังลังเลอยู่ว่ารีไฟแนนซ์ที่ไหนดี ภายในบทความนี้ได้ยกตัวอย่างรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ได้ชื่อว่าอนุมัติรวดเร็ว วงเงินสูง และดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ต่ำ ประกอบด้วยการรีไฟแนนซ์รถยนต์ Kasikorn Leasing, การรีไฟแนนซ์รถยนต์ Car4Cash, การรีไฟแนนซ์รถยนต์ Tisco Auto Cash และการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ศรีสวัสดิ์ เป็นต้น

  การรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ผ่อนไม่หมด

  ตัวอย่างประเภทของการรีไฟแนนซ์ต่อมา ได้แก่ การรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ ซึ่งภายในบทความนี้จะยกตัวอย่างการนำการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ผ่อนไม่หมดมาเล่าให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทราบ

  การรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด คือ การขอกู้เงิน ยื่นกู้ขอสินเชื่อผ่อนรถจักรยานยนต์ ซึ่งต้องการที่จะปรับฐานดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ หรือแม้กระทั่งต้องการย้ายสถาบันการเงินที่ให้บริการกู้สินเชื่อ โดยนำเงินจากสถาบันการเงินใหม่ และ/หรือบริษัทรีไฟแนนซ์ไปชำระให้แก่สถาบันการเงินเดิมที่ใช้บริการยื่นกู้ซื้อรถจักรยานยนต์ไว้นั่นเอง โดยภายในบทความการรีไฟแนนซ์หัวข้อการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์นี้ได้ยกตัวอย่างการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ผ่อนไม่หมดมาจำนวนทั้งสิ้น 2 ตัวอย่างของการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ สมหวังเงินสั่งได้ และกรุงศรี Car 4 Cash โดยทั้งสองตัวอย่างของการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์มีรายละเอียดด้านสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

  การรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด : สมหวังเงินสั่งได้

  เริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกของการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ได้แก่ “สมหวังเงินสั่งได้” ซึ่งหากคุณผู้อ่านต้องการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์กับผลิตภัณฑ์นี้นั้นคุณต้องกำลังผ่อนรถจักรยานยนต์กับบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร Tisco กรณีที่ผ่อนรถจักรยานยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์ที่อื่นนั้นก็สามารถยื่นกู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องผ่อนชำระรถจักรยานยนต์หมดแล้วถึงจะมีสิทธิ์กู้ขอรีไฟแนนซ์ได้ รวมไปถึงมีสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้เช่นกัน แค่ครอบครองเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นเวลาหนึ่งวันขึ้นไป 

  โดยรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ของการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดกับสมหวังเงินสั่งได้ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดนั้นสามารถมีอายุได้มากที่สุด 12 ปี, ระยะเวลาผ่อนจ่ายตั้งแต่ 6 เดือนถึง 30 เดือน และอัตราการคิดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ในอัตราร้อยละ 13.08 ต่อปี หรือร้อยละ 1.09 ต่อเดือนนั่นเอง

  การรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด : กรุงศรี Car 4 Cash

  อีกหนึ่งตัวอย่างของการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดมาจากธนาคารกรุงศรี ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ “Car 4 Cash” โดยจุดเด่น ข้อดี ได้แก่ คุณสามารถนำรถจักรยานยนต์ที่กู้จากธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินที่มีชื่อเสียงมาประกอบการทำเรื่องรีไฟแนนซ์ได้ ซึ่งการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดมาจากธนาคารกรุงศรี ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ Car 4 Cash นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์เพื่อได้รับเงินก้อนที่อาจจะมีมูลค่ามากขึ้น สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อความพร้อมในกรณีที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน รวมไปถึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระยะเวลาผ่อนจ่ายงวดที่นานยิ่งขึ้นสูงสุดกว่าสามปี โดยการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดมาจากธนาคารกรุงศรีนี้คิดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์แบบลดต้นลดดอกในอัตราร้อยละ 24 ต่อปี

  การรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร?

  ประเภทของการรีไฟแนนซ์นอกเหนือจากการรีไฟแนนซ์รถยนต์ และการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ การรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งหมายถึง การที่คุณผู้อ่านไปขอยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารสถาบันใหม่ เพื่อการลดภาระเงินกู้จากการขอสินเชื่อครั้งเก่าที่คงอยู่ นอกจากนี้การรีไฟแนนซ์บ้านยังมีจุดประสงค์เพื่อลดดอกเบี้ยการผ่อนบ้านให้น้อยลง อีกทั้งยังช่วยให้ยอดผ่อนบ้านต่อเดือนลดน้อยลงอีกด้วย ซึ่งส่งให้การผ่อนบ้านหมดไวขึ้นนั่นเอง

  ตัวอย่างการรีไฟแนนซ์บ้าน เช่น คุณผู้อ่านกู้เงินมาเพื่อซื้อบ้านในราคาหลังละสามล้านบาท เมื่อคุณผ่อนจ่ายค่าบ้านไปได้ประมาณหนึ่งถึงสองปีแรก ดอกเบี้ยผ่อนชำระบ้านจะถูกอยู่ ทว่าหลังจากนั้นคุณจะประสบปัญหาดอกเบี้ยผ่อนชำระบ้านแบบลอยตัวแพงยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณจะประสบปัญหาผ่อนบ้านไม่ทัน ดังนั้นแล้วการรีไฟแนนซ์บ้านจึงเป็นหนึ่งในทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านสามารถเลือกรีไฟแนนซ์ได้ทั้งกับสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารสถาบันเดิม หรือเลือกรีไฟแนนซ์ได้ทั้งกับสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารสถาบันใหม่ก็ได้เช่นกัน โดยการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นยังมาพร้อมกับเงื่อนไขการผ่อนจ่ายเงินกู้บ้านส่วนที่เหลือดีขึ้นกว่าเดิมจากการที่ยอดผ่อนต่อเดือนต่ำลง และขยายระยะเวลาผ่อนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านให้นานมากขึ้น

  คุณผู้อ่านสามารถยื่นขอการรีไฟแนนซ์บ้านได้ก็ต่อเมื่อหมดสัญญากับสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารสถาบันเดิมที่เคยยื่นขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านไปก่อนหน้า ส่วนใหญ่สัญญายื่นขอกู้สินเชื่อบ้านจะมีอายุประมาณสามปี 

  วิธีการรีไฟแนนซ์บ้าน

  เมื่อกล่าวถึงความหมายของการรีไฟแนนซ์บ้านไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึงวิธีการรีไฟแนนซ์บ้านซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ขอแค่คุณผู้อ่านมีรายได้ประจำอย่างแน่นอนชัดเจน และเตรียมเอกสารตามที่สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารกำหนด แล้วนำมายื่นทำการรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งมีขั้นตอนการ และวิธีการรีไฟแนนซ์บ้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. การตรวจสอบสัญญาเดิม ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสัญญา เงินผ่อนชำระบ้านที่เหลือ อัตราส่วนของดอกเบี้ยผ่อนชำระบ้าน รวมไปถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระ 
  2. การเลือกสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารใหม่ สามารถเลือกจากการอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยผ่อนสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ควบคู่ไปกับระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน
  3. การเตรียมเอกสารตามที่สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารกำหนด
  4. การยื่นขอรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารที่ต้องการ ยิ่งถ้าคุณเตรียมเอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างครบถ้วน การดำเนินการจะใช้เวลาไม่นาน
  5. การทำสัญญา เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ อ่านรายละเอียดสัญญาใหม่อย่างละเอียด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้าน

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงความหมาย และขั้นตอนของการรีไฟแนนซ์บ้านไปบ้างแล้ว ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ได้แก่ การเตรียมเอกสาร ซึ่งเอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านสามารถแบ่งออกเป็นเอกสารประจำตัวบุคคล, เอกสารทางการเงิน และเอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้าน : เอกสารประจำตัวบุคคล

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านประเภทเอกสารประจำตัวบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้าน : เอกสารทางการเงิน

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านประเภทเอกสารทางการเงิน แบ่งออกเป็น เอกสารสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน และเอกสารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านประเภทเอกสารทางการเงินสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน ได้แก่ หลักฐานเงินเดือนย้อนหลังสามถึงหกเดือน, เอกสารรับรองการทำงาน และ 50 ทวิ หรือสำเนารับรองการหักภาษี

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านประเภทเอกสารทางการเงินสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่     สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนการค้า, สำเนาบัญชีแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น, สำเนาแสดงรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงินภายในบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement ย้อนหลังครึ่งปี และ ภ.พ.30 หรือสำเนาแบบแสดงภาษีซื้อขาย 

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้าน : เอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์บ้าน

  เอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์บ้านประเภทเอกสารหลักประกันที่สำคัญต่อการรีไฟแนนซ์บ้าน ประกอบด้วย หนังสือกรรมสิทธิ์, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาสัญญาการซื้อขาย-ให้ที่ดิน และ/หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด, สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารเดิม, สำเนาสัญญาการจำนองที่ดิน และสำเนาใบเสร็จที่โชว์ธุรกรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กับบ้าน

  ทั้งนี้เอกสารต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเอกสารที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีไฟแนนซ์ทุกประเภทดังนั้นแล้วคุณผู้อ่านทุกท่านควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ซึ่งคุณสามารถลองค้นหาเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการรีไฟแนนซ์ได้จากช่องทางออนไลน์ของแต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร

  การรีไฟแนนซ์บ้าน : รีไฟแนนซ์ที่ไหนดี

  หากคุณผู้อ่านต้องการอยากทำการรีไฟแนนซ์บ้าน คุณผู้อ่านสามารถเลือกสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารที่มีบริการรีไฟแนนซ์บ้านดังตัวอย่างที่แสดงในตารางด้านล่างนี้

  สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ย 3 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุด เงื่อนไข
  กรุงศรีการรีไฟแนนซ์บ้าน ร้อยละ 2.75 ร้อยละ 95 หลักประกันตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป
  สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส. MRR ร้อยละ1.00 สำหรับลูกค้าสวัสดิการ

  MRR ร้อยละ0.50 สำหรับลูกค้ารายย่อย

  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หลักประกันตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไป
  กสิกรไทยการรีไฟแนนซ์บ้าน Supersave MRR

  ร้อยละ1.50

  ร้อยละ 100 ราคาที่อยู่อาศัยน้อยกว่า สิบล้านบาท

  บทสรุปการรีไฟแนนซ์

  บทสรุปปิดท้ายบทความ“รีไฟแนนซ์ที่กล่าวถึงดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ตลอดจนการรีไฟแนนซ์บ้านการรีไฟแนนซ์รถยนต์ และการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ มีข้อดีและข้อเสียของการรีไฟแนนซ์ และข้อควรระวังในการรีไฟแนนซ์ ดังต่อไปนี้

  ข้อดีของการรีไฟแนนซ์

  1. ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เงินกู้ใหม่ต่ำกว่าเดิม
  2. มีโอกาสได้รับวงเงินกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์มากกว่ายอดค้างชำระเดิม
  3. เพิ่มสภาพคล่อง จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง
  4. เนื่องจากเงินส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ต่ำลง ส่งผลให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว หรือนำเงินส่วนต่างนี้ไปหมุนให้เกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น

  ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์

  1. ระยะเวลาผ่อนจ่ายสินเชื่อรีไฟแนนซ์ยาวนานขึ้น
  2. เสียค่าจัดรีไฟแนนซ์ใหม่ รวมถึงอาจต้องเสียค่าปรับกรณีเกิดการไถ่ถอนเงินก่อนกำหนด
  3. หากตกงาน ขาดรายได้อาจส่งผลต่อการเตรียมเอกสารซึ่งอาจทำให้ยื่นกู้รีไฟแนนซ์ไม่ผ่าน จากการขาดความชัดเจนของรายได้ 

  ข้อควรระวังในการรีไฟแนนซ์

  สุดท้ายนี้จะพูดปิดท้ายบทความรีไฟแนนซ์ด้วยข้อควรระวังในการรีไฟแนนซ์ ซึ่งคุณผู้อ่านทุกท่านควรให้ความสนใจ และระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เมื่อมีความต้องการที่จะรีไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการรีไฟแนนซ์ ตัวอย่างเช่น ค่าจดจำนองใหม่, ค่าประเมินหลักทรัพย์, ค่าอาการแสตมป์ หมายรวมถึงค่าปรับอื่นๆ ไปจนถึงควรระวังเรื่องของวิธีการคิดดอกเบี้ยรี
  ไฟแนนซ์ของเงินก้อนใหม่อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเรื่องดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ เป็นต้น

  ดังนั้นแล้วคุณผู้อ่านทุกท่านควรคำนวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะทำการรีไฟแนนซ์จริงๆ ซึ่งในปัจจุบันสามารถลองคำนวณการรีไฟแนนซ์คร่าวๆ ได้ที่เว็บไซต์ของแหล่งเงินกู้ สถาบันการเงินบางแห่งที่มีบริการคำนวณการรีไฟแนนซ์บนโลกออนไลน์อยู่นั่นเอง