ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวิชาญ  บัวบาน
ฉายา : สุวิชาโน
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ลำไทร
อำเภอ/เขต: วังน้อย
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: 13170
อีเมล์: charnb008@gmail.com
โทรศัพท์: 092-4534419
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มกราคม 2560