ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวินัย วชิรเมธี  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดมหาธาตุฯ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560