วันที่ 07/02/2563  ถึง 11/02/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (เดือนมาฆบูชา)   มีผู้สมัคร 49 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  26 มกราคม 2563
       2    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  25 มกราคม 2563
       3    นางสาวทรรศน์พร   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       4    นายธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       5    นางศรณ์กมล   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       6    นางสาวธัญญธร   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       7    นางสาววราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       8    นายวรพล   กาญจนบุรี  25 มกราคม 2563
       9    นางสาวกุลจิรา   กาญจนบุรี  25 มกราคม 2563
       10    นางสาวปรินกา   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       11    นางสาวปานรดา   สมุทรปราการ  24 มกราคม 2563
       12    นายธนาโชค   ภูเก็ต  23 มกราคม 2563
       13    นางสาว ภัณฑิลา   อ่างทอง  23 มกราคม 2563
       14    นายนรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2563
       15    นางกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       16    นายสมพร   สงขลา  22 มกราคม 2563
       17    นางสาวปนัดดา   ปทุมธานี  20 มกราคม 2563
       18    นางสาว เนื้อทิพย์   นนทบุรี  20 มกราคม 2563
       19    นางสาว เกรียงศิริ   ปทุมธานี  20 มกราคม 2563
       20    นางนฤมล   พระนครศรีอยุธยา  20 มกราคม 2563
       21    นายถาวร   นครสวรรค์  20 มกราคม 2563
       22    นายสุดเขต   นครสวรรค์  20 มกราคม 2563
       23    นายปรัชญา   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       24    นางบุษยจรรย์   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       25    นางสาววิภาวี   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       26    นางสาวอรวีร์   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       27    นางนฤมล   กรุงเทพมหานคร  18 มกราคม 2563
       28    นางสาวชนัญพัทธ์   อุทัยธานี  18 มกราคม 2563
       29    นางสาวนิศารัตน์   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2563
       30    นายจิรเมศร์   กรุงเทพมหานคร  15 มกราคม 2563
       31    นางสาวพัฒนา   นนทบุรี  15 มกราคม 2563
       32    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  15 มกราคม 2563
       33    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  15 มกราคม 2563
       34    นางสาวภารดี   นนทบุรี  14 มกราคม 2563
       35    นางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       36    นายชะรงค์   พัทลุง  13 มกราคม 2563
       37    นส.สาลินี   ลพบุรี  10 มกราคม 2563
       38    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       39    นางสาวชญาพัฒน์   กาญจนบุรี  6 มกราคม 2563
       40    นางสุดใจ   พระนครศรีอยุธยา  17 ธันวาคม 2562
       41    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       42    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       43    ว่าที่พันตวีระพงษ์   มหาสารคาม  26 พฤศจิกายน 2562
       44    นางรณิดา   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       45    นางโสภี   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       46    นางรณิดา   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       47    นางสาวสุขนที   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       48    นางสาวรัชนีย์   นนทบุรี  21 พฤศจิกายน 2562
       49    ว่าที่ร้อยลลิตา   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู