วันที่ 07/02/2563  ถึง 11/02/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (เดือนมาฆบูชา)   มีผู้สมัคร 9 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       2    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       3    ว่าที่พันตวีระพงษ์   มหาสารคาม  26 พฤศจิกายน 2562
       4    นางรณิดา   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       5    นางโสภี   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       6    นางรณิดา   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       7    นางสาวสุขนที   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       8    นางสาวรัชนีย์   นนทบุรี  21 พฤศจิกายน 2562
       9    ว่าที่ร้อยลลิตา   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู