ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2562 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
ภูเบศ
กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2562
22
สมมาตร์
สระบุรี
26 มิถุนายน 2562
23
ธัญดา
นนทบุรี
26 มิถุนายน 2562
24
ธรรศญา
กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2562
25
พัชรินทร์
กรุงเทพมหานคร
25 มิถุนายน 2562
26
อรัญญา
กรุงเทพมหานคร
25 มิถุนายน 2562
27
ธัญญา
ปทุมธานี
24 มิถุนายน 2562
28
สรายุทธ
เพชรบุรี
24 มิถุนายน 2562
29
รุ่งอรุณ
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2562
30
พิมพ์พานี
ระยอง
24 มิถุนายน 2562
31
ผกาวลี
ระยอง
24 มิถุนายน 2562
32
กันตภณ
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2562
33
ภรภัทร
ปทุมธานี
23 มิถุนายน 2562
34
สุพรรณี
นนทบุรี
23 มิถุนายน 2562
35
อรพิน
ฉะเชิงเทรา
21 มิถุนายน 2562
36
ปิยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
21 มิถุนายน 2562
37
สุปรียา
ปทุมธานี
21 มิถุนายน 2562
38
คณิศร
ปทุมธานี
20 มิถุนายน 2562
39
นิภา
ปทุมธานี
20 มิถุนายน 2562
40
ปริยากร
ปทุมธานี
20 มิถุนายน 2562
 
ทั้งหมด 125 รายการ 2 / 7