ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
ณัฐพิมล
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
22
อริสรา
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
23
ประทีปแสง
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
24
รุ้งตะวัน
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
25
กมลลักษณ์
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
26
ลมัย
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
27
พรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
28
จุฑาทิพย์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
29
ขวัญใจ
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
30
อมรรัตน์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
31
ชัยวัฒน์
สมุทรปราการ
31 มกราคม 2561
32
ศิริวรรณ
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
33
ชนัญชิดา
กาฬสินธุ์
31 มกราคม 2561
34
วัลลี
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
35
มณี
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
36
ปุญลักษณ์
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
37
ยม
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
38
ธนพร
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
39
วันเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
40
ปัญญา
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
 
ทั้งหมด 152 รายการ 2 / 8