ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
จิราพร
กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2559
2
จิตรดา
กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2559
3
น.ส.สำรวล
กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2559
4
นายพฤทธิพงศ์
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2559
5
วสันต์
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2559
6
มาริษา
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2559
7
นางดวงพร
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2559
8
ธีรภาพ
กรุงเทพมหานคร
27 กันยายน 2559
9
สุดารัตน์
ชลบุรี
27 กันยายน 2559
10
ทัศน์วรรณ
กรุงเทพมหานคร
27 กันยายน 2559
11
นางสาวดาวเรือง
สุพรรณบุรี
27 กันยายน 2559
12
นางสุมน
นนทบุรี
26 กันยายน 2559
13
ปาณิสรา
กรุงเทพมหานคร
26 กันยายน 2559
14
พลัฎฐ์
กรุงเทพมหานคร
26 กันยายน 2559
15
กมลวรรณ
กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2559
16
เบญจา
กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2559
17
ณัฐฐ์จิตน์
กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2559
18
ศศินันท์
สมุทรปราการ
23 กันยายน 2559
19
นางจุฑารัตน์
นครปฐม
23 กันยายน 2559
20
นางจุฑารัตน์
นครปฐม
23 กันยายน 2559
 
ทั้งหมด 114 รายการ 1 / 6