ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
ทวี
สมุทรปราการ
21 กันยายน 2558
22
นายวิกิจ
สมุทรปราการ
21 กันยายน 2558
23
สำรวล
กรุงเทพมหานคร
20 กันยายน 2558
24
ศยามล
นนทบุรี
19 กันยายน 2558
25
นุจรี
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2558
26
รัชดา
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2558
27
กมลรัตน์
นนทบุรี
18 กันยายน 2558
28
ศนิกาญจน์
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2558
29
โสธรา
กรุงเทพมหานคร
17 กันยายน 2558
30
เขมกร
ปทุมธานี
17 กันยายน 2558
31
สวิชญา
มหาสารคาม
17 กันยายน 2558
32
พรพรรณี
กรุงเทพมหานคร
16 กันยายน 2558
33
นางสาวภัทรภร
ปทุมธานี
15 กันยายน 2558
34
นางเพ็ญนภา
กรุงเทพมหานคร
15 กันยายน 2558
35
อำภา
กรุงเทพมหานคร
13 กันยายน 2558
36
วริศา
กรุงเทพมหานคร
12 กันยายน 2558
37
ธีร์รัฐ
นนทบุรี
10 กันยายน 2558
38
ศศินันท์
นนทบุรี
10 กันยายน 2558
39
นายแพทย์สันธา
กรุงเทพมหานคร
9 กันยายน 2558
40
นายช่อ
นครราชสีมา
8 กันยายน 2558
 
ทั้งหมด 49 รายการ 2 / 3