ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรทั้งหมด
ประกาศและระเบียบ
 • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
 • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
 • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
 • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
  คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
 • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
 • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
 • รวมเอกสารประกันคุณภาพ 60
 • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
  ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
 • ทำเนียบพระวิทยากร
 • พุทธอาสาสมัคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
 • วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
 • สถิติเว็บไซต์
  ออนไลน์ 2 คน
  วันนี้ 2 คน
  เมื่อวานนี้ 22 คน
  เดือนนี้ 650 คน
  เดือนที่ผ่านมา 834 คน
  ทั้งหมด 26,835 คน
  เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
  Facebook ส่วนวางแผนฯ

  ธรรมะวาไรตี้เดลิเวอรี่
  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ประเทศอเมริกา
  รับสมัครนิสิตใหม่
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 สมัครเรียน​ออนไลน์​ที่ www.mcu.ac.th​ โทร.035-248-000 ต่อ​ 8062
  วันวิสาขโลก ๒๐๑๙
  สภาวันวิสาขบูชาโลก มีมติให้เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมฉลอง Day of Vesak 2019 ณ เมืองฮานาม 12-14 พ.ค. 2562
  รับสมัครพระธรรมทูต
  กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2561 – 12 ก.พ. 2562 ดูรายละเอียด/โหลดใบสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th
  ทั้งหมด
 • กำหนดการอบรมพระวิทยากร รุ่นที่ ๑๑
 • ประกาศรายชื่อผุ้เข้าอบรมพระวิทยากร รุ่นที่ ๑๑
 • ขั้นตอนการจองค่าย
 • ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของ พระโพธิญาณเถระ ( ชา สุภทฺโท)
 • หลักสูตรค่ายคุณธรรมที่เปิดบริการ
 • ทั้งหมด
  ทั้งหมด
  คู่มืออบรมคุณธรรม
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  แบบฟอร์ม
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  เอกสารดาวน์โหลด
  บททำวัตรสวดมนต์ บาลี อังกฤษ
  วิปัสสนาภาษาพม่า
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
  ประกาศตั้งสถาบันวิปัสสนาุระ ราชกิจจานุเบกษา
  ค่ายวัยใส Channel
  บทเพลง พระพุทธเจ้าชนะมาร
  จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  เอกสารต่างๆ
  คณะพระธรรมวิทยากร
  มจร เปิดใจใส่ธรรม
  mv อบรมค่ายธรรมทายาท รร มัธยมวัดดาวคนอง
  ทั้งหมด
  วิถีพุทธ Channel
  พระพุทธเจ้า [เพลงประกอบละครซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก]
  เพลงพระพุทธเจ้า ประกอบละครซีรีส์-พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (Piano cover by Krit Chompoo)
  การประชุมเชิงปฏิบัิติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๙
  หยุดโหยหาอดีต อย่าวิตกกับอนาคต ความเกลียดเอาชนะความเกลียดไม่ได้ ตั้งสติอยู่กับปัจจุบัน
  พุทธศาสดา Buddha Thus Have I Heard - ช่วงตรัสรู้
  พระพุทธเจ้า - โปรดท้าวพกาพรหม
  ทั้งหมด
  วิปัสสนาไทย Channel
  โครงการอบรมพระวิทยากร 2559 มจร
  พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ ปี 2559
  พระราชสิทธิมุนี วิ "โอวาทเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน"
  พระราชสิทธิมุนี วิ "ตอบปัญหาธรรม"
  พระราชสิทธิมุนี วิ. พิธีปิดอบรมวิปัสสนาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560
  ทั้งหมด
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 0 3524 8008
  E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com