กิจกรรมสถาบัน

งานพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ

 

ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันวิปัสสนาธุระ ตามประกาศมหาวิทยาลัย คือ การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ 
http://www.vitheebuddha.com/main.php


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
   
เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2558| อ่าน 1754
เขียนโดย charn
 
 
  อ่านกิจกรรมสถาบันอื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
13/12/2558
เปิดอ่าน 839
 
งานพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
15/3/2558
เปิดอ่าน 1754
 
ค่ายคุณธรรม และธรรมะพัฒนาองค์กร
15/3/2558
เปิดอ่าน 1022
 
กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
14/3/2558
เปิดอ่าน 8446
 
ระเบียบปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
14/3/2558
เปิดอ่าน 1228
 
พระไตรปิฎกภาษาไทย มจร.
8/3/2558
เปิดอ่าน 771
 
กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
8/3/2558
เปิดอ่าน 1023
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
4/3/2558
เปิดอ่าน 1027