ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระสุรินทร์ ธีรปญฺโญ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: พุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ดงละคร
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: นครนายก
ไปรษณีย์: 26000
อีเมล์:
โทรศัพท์: 062-5517475
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560