ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระสามารถ สมาจาโร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดบ่อทราย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ปากรอ
อำเภอ/เขต: สิงหนคร
จังหวัด: สงขลา
ไปรษณีย์: 90330
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๖-๒๙๔๘๔๕๔
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560