ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาฉลอง ชยธมฺโม   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดกรุณา ตำบล อำเภอ จ.ชัยนาท
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บางหลวง
อำเภอ/เขต: สรรพยา
จังหวัด: ชัยนาท
ไปรษณีย์: 17150
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๕-๗๓๕-๘๕๑๑
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560