ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระไพบูลย์ วิปุโล  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดวิมุตยาราม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บางพลัด
อำเภอ/เขต: บางพลัด
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: ๑๐๗๐๐
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560