ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสมชาติ ธมฺมโชโต  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดบัวขวัญ
ซอย: งามวงศ์วาน 23
ถนน:
ตำบล/แขวง: บางกระสอ
อำเภอ/เขต: เมืองนนทบุรี
จังหวัด: นนทบุรี
ไปรษณีย์: 11000
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560