ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระนเรศ ปญฺาธโร   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดทอง
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ขวัญเมือง
อำเภอ/เขต: บางปะหัน
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: ๑๓๒๒๐
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๘-๒๔๒-๖๒๒๓
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560