ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระทะนง สิริปญฺโญ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดคลองเจ้า
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ทวีวัฒนา
อำเภอ/เขต: ไทรน้อย
จังหวัด: นนทบุรี
ไปรษณีย์: 11150
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560