ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดมะลิ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บางขุนศรี
อำเภอ/เขต: บางกอกน้อย
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10700
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๙-๖๘๖๔๓๔๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560