ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประภากรโสภณ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหัวกุญแจ ตำบล ท่าเกษม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตำบล ท่าเกษม
อำเภอ/เขต: อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
จังหวัด: สระแก้ว
ไปรษณีย์: 27000
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560