ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประภากรโสภณ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหัวกุญแจ ตำบล ท่าเกษม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตำบล ท่าเกษม
อำเภอ/เขต: อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
จังหวัด: สระแก้ว
ไปรษณีย์: 27000
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู