ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษมลีลากร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหนองกระดี ต.บ่อสุพรรณ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ต.บ่อสุพรรณ
อำเภอ/เขต: อ.สองพี่น้อง
จังหวัด: สุพรรณบุรี
ไปรษณีย์: 72110
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๙ ๗๘๐ ๔๐๗๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560