ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษมลีลากร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหนองกระดี ต.บ่อสุพรรณ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ต.บ่อสุพรรณ
อำเภอ/เขต: อ.สองพี่น้อง
จังหวัด: สุพรรณบุรี
ไปรษณีย์: 72110
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๙ ๗๘๐ ๔๐๗๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู