ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติสุวรรณาภรณ์  
ฉายา :
ตำแหน่ง: พระครูสัญญาบัติ
ที่อยู่: วัดสุวรรณาราม ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์
ซอย:
ถนน: ถ.จรัญสนิทวงศ์
ตำบล/แขวง: แขวงบางขุนนนท์
อำเภอ/เขต: เขตบางกอกน้อย
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10700
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๕-๒๑๓-๕๒๙๔
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560