ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระคัมภีร์เทพ   
ฉายา : ธมฺมิโก
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดสพานสูง ตำบล บางพลับ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตำบล บางพลับ
อำเภอ/เขต: อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด: กระบี่
ไปรษณีย์: 11120
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๗-๖๙๙๘๕๙๓
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560