ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระคัมภีร์เทพ   วรรธน์นศรี
ฉายา : ธมฺมิโก
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดสพานสูง
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตำบล คลองพระอุดม
อำเภอ/เขต: อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด: นนทบุรี
ไปรษณีย์: 11120
อีเมล์:
โทรศัพท์: 0955696448
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู