รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 3361  นางสาวศศิวิมล นัยเนตร  6 ตุลาคม 2557  อ่างทอง  
 3362  คุณกมลพร รัตนวงศา  6 ตุลาคม 2557  อ่างทอง  
 3363  คุณอุไรรัตน์ บางหลวง  6 ตุลาคม 2557  ปทุมธานี  
 3364  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 3365  นางฐานิต เทียวประสงค์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3366  นางสาวมณีรัตน์ ดีประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 3367  นางบุญเรือน ศรีพล  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3368  นางศิวรรณ์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3369  เด็กชายปิยะวัฒน์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3370  คุณฐิตารีย์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3371  นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 3372  นายสง่า ศรีชัย  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3373  คุณภัสพร ขำวิชา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3374  คุณกำไล ลิ่มสอน  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3375  นางศิริรัตน์ วัชรคมและบุตรธิดา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3376  นางลัดดาวัลย์ เหล็งบุญ  6 ตุลาคม 2557  ปทุมธานี  
 3377  ร.ต.ท.ปิยะนัฐ ผลผลา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3378  นายณัฏฐกิตติ์ ,เด็กชายเตชิษ ,นายเสฏฐวุฒิ ,นางอาจรีย์ เมืองกลั่น  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 3379  นางนพวรรณ-นายวิทยา ขันธุ์มุณี  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 3380  นางเบญจ เหลืองธรรมะ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 113 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู