วันที่   ถึง หลักสูตร   มีผู้สมัคร 5 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวณภัสชญา   สมุทรปราการ  12 กรกฎาคม 2563
       2    นางสาวดวงทิพย์   สมุทรปราการ  10 กรกฎาคม 2563
       3    นางสาวจรรยา   อุตรดิตถ์  9 กรกฎาคม 2563
       4    นางสาว​ปิย​ลักษณ์​   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       5    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  8 กรกฎาคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)