วันที่ 24/01/2563  ถึง 26/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 17 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายจีรวุฒิ   ราชบุรี  13 ธันวาคม 2562
       2    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       3    นางสาวยม   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2562
       4    นางสาวยม   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2562
       5    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       6    นางสาวสุกฤตา   นนทบุรี  3 ธันวาคม 2562
       7    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       8    นางหริสุดา   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       9    นางสาวศิวะภรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       10    นางสาวศุภลักษณ์   นนทบุรี  2 ธันวาคม 2562
       11    นายไกร   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2562
       12    นายสัญญา   นครปฐม  25 พฤศจิกายน 2562
       13    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       14    นางสาวบุญญาพร   นครสวรรค์  20 พฤศจิกายน 2562
       15    นายโสภา   ระยอง  4 พฤศจิกายน 2562
       16    นางชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2562
       17    นาย ภูมิ์นิพัทธ์   ลพบุรี  31 ตุลาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู