วันที่ 24/01/2563  ถึง 26/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 72 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ยางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2563
       2    นางสาวเบญจวรรณ   ปทุมธานี  24 มกราคม 2563
       3    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2563
       4    นายประเสริฐ   ลพบุรี  23 มกราคม 2563
       5    นางวิไลลักษณ์   ลพบุรี  23 มกราคม 2563
       6    นางสมาพร   นนทบุรี  23 มกราคม 2563
       7    นายจีรวุฒฺิ   ราชบุรี  22 มกราคม 2563
       8    พ.ต.ท.สุชาติ   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       9    ด.ต.หญิงมณีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       10    ดร.รชฤษร   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       11    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       12    พล.ต.ต.ดร.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       13    นายปิยะ   นครสวรรค์  21 มกราคม 2563
       14    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       15    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       16    นางนิภา   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       17    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  18 มกราคม 2563
       18    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  17 มกราคม 2563
       19    นางสาวภคร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       20    นายณัฐฐินันท์   ปทุมธานี  16 มกราคม 2563
       21    นายคณพศ   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       22    นางสาวข้าวข้าวหอม   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       23    นายรุ่งจันทร์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       24    นางสาวกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  11 มกราคม 2563
       25    นางสาวกุนทินี   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       26    นางภัทราพร   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       27    นางสาวศรีจุฑา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       28    นางสาวณธิพัชร์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       29    นางวิราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       30    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       31    นางสาวศมาพร   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       32    นายธีระพล   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       33    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       34    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  6 มกราคม 2563
       35    นายกัญ   กรุงเทพมหานคร  5 มกราคม 2563
       36    นางชุฎา   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       37    นางสุปรียา   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       38    นางสาวรวิภรณ์   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       39    นางฐานันตร์   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       40    นางสาวสุภชาดา   พระนครศรีอยุธยา  30 ธันวาคม 2562
       41    นางสุวณี   ปทุมธานี  29 ธันวาคม 2562
       42    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2562
       43    นางเจริญจิต   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2562
       44    นางสาวหนึ่งฤทัย   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2562
       45    นางสาวบุณฑริกา   นครราชสีมา  24 ธันวาคม 2562
       46    นายกษิดิศ   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2562
       47    นายสมชาย   นครปฐม  21 ธันวาคม 2562
       48    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  21 ธันวาคม 2562
       49    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       50    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       51    นางสาวสิโรรัตน์   ปทุมธานี  20 ธันวาคม 2562
       52    นางสาวทองวัล   ระยอง  18 ธันวาคม 2562
       53    นางสาววราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       54    นางเพ็ญวิภาดา   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2562
       55    พ.ต.อ. หญิบุณฑริกา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       56    พญ.สุธิดา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       57    นายจีรวุฒิ   ราชบุรี  13 ธันวาคม 2562
       58    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       59    นางสาวยม   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2562
       60    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       61    นางสาวสุกฤตา   นนทบุรี  3 ธันวาคม 2562
       62    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       63    นางหริสุดา   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       64    นางสาวศิวะภรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       65    นางสาวศุภลักษณ์   นนทบุรี  2 ธันวาคม 2562
       66    นายไกร   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2562
       67    นายสัญญา   นครปฐม  25 พฤศจิกายน 2562
       68    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       69    นางสาวบุญญาพร   นครสวรรค์  20 พฤศจิกายน 2562
       70    นายโสภา   ระยอง  4 พฤศจิกายน 2562
       71    นางชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2562
       72    นาย ภูมิ์นิพัทธ์   ลพบุรี  31 ตุลาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู