วันที่ 08/11/2562  ถึง 10/11/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 33 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2562
       2    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  7 พฤศจิกายน 2562
       3    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  7 พฤศจิกายน 2562
       4    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       5    แม่ชีศรีสุวรรณมณี   สระบุรี  6 พฤศจิกายน 2562
       6    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       7    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  5 พฤศจิกายน 2562
       8    ร.ต.อ.วรพล   ชัยนาท  5 พฤศจิกายน 2562
       9    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2562
       10    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  2 พฤศจิกายน 2562
       11    นายก้องภพ   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2562
       12    นางพเยาว์   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       13    นางดวงตา   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       14    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2562
       15    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2562
       16    นางสาวอรพรรณ   ปทุมธานี  29 ตุลาคม 2562
       17    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  29 ตุลาคม 2562
       18    นายสุภาสชาญ   กรุงเทพมหานคร  25 ตุลาคม 2562
       19    นายธีร์ธวัช   กรุงเทพมหานคร  25 ตุลาคม 2562
       20    นางสาวทัศนญาณ   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2562
       21    นายอุบล   ปทุมธานี  21 ตุลาคม 2562
       22    นางสาวญดา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       23    นางสาวสุวิสา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       24    นางกาญจนา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       25    นางสาวธนวดี   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       26    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  14 ตุลาคม 2562
       27    นางวรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2562
       28    นางสาวทัศนีย์วรรณ   สมุทรปราการ  2 ตุลาคม 2562
       29    นางวาสนา   สุรินทร์  26 กันยายน 2562
       30    นางสาววาที   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       31    นางสาวปรางแก้ว   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       32    นางนุชนาฎ   นครราชสีมา  12 กันยายน 2562
       33    นางสาววีระวรรณ   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู