วันที่ 03/05/2562  ถึง 05/05/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวภัทรานิษฐ์   ปทุมธานี  19 มีนาคม 2562
       2    เด็กหญิงอกนิฎฐา   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       3    นางสาว กัญญา   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       4    นายอุบล   ปทุมธานี  5 มีนาคม 2562
       5    นางมณีรัตน   กรุงเทพมหานคร  5 มีนาคม 2562
       6    นางรุ่งนภา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       7    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู