วันที่ 19/04/2562  ถึง 23/04/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 32 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  17 เมษายน 2562
       2    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 เมษายน 2562
       3    นางสาวธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 เมษายน 2562
       4    นางสาวมนิษา   ปทุมธานี  12 เมษายน 2562
       5    นายชาญกสิณ   นนทบุรี  12 เมษายน 2562
       6    นางนางนภัสบงกช   นนทบุรี  12 เมษายน 2562
       7    นางสาวสุรลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  12 เมษายน 2562
       8    นางสาวอคิราภ์   กรุงเทพมหานคร  10 เมษายน 2562
       9    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2562
       10    นางวีรกานต์   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2562
       11    นายสิทธิพร   กาญจนบุรี  8 เมษายน 2562
       12    ว่าที่ร้อยมงคล   ลพบุรี  7 เมษายน 2562
       13    นายภูเบศ   กรุงเทพมหานคร  5 เมษายน 2562
       14    นางสาวจริณี   นนทบุรี  3 เมษายน 2562
       15    นางประวีร์   กรุงเทพมหานคร  2 เมษายน 2562
       16    นางศุภาพร   นนทบุรี  1 เมษายน 2562
       17    นางสาวสุภัทรา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       18    นางรัตนา   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       19    นางกรกฎ   พระนครศรีอยุธยา  28 มีนาคม 2562
       20    นางสาวปรีชญา   พระนครศรีอยุธยา  19 มีนาคม 2562
       21    นางสาวภัทร์ธีนันท์   นนทบุรี  18 มีนาคม 2562
       22    นางชัชชฎา   นนทบุรี  18 มีนาคม 2562
       23    นางสาวนวพร   ชุมพร  27 กุมภาพันธ์ 2562
       24    นางอรษา   ชุมพร  27 กุมภาพันธ์ 2562
       25    นางนพดรุณี   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2562
       26    นางพจนารถ   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2562
       27    นางสาวยุวดี   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2562
       28    นางสาวดวงทิพย์   สมุทรปราการ  9 กุมภาพันธ์ 2562
       29    นางสุดใจ   พระนครศรีอยุธยา  8 มกราคม 2562
       30    นางลัดดา   ปทุมธานี  5 มกราคม 2562
       31    น.ส.ปองหทัย   สมุทรสาคร  3 มกราคม 2562
       32    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู