วันที่ 19/04/2562  ถึง 23/04/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 14 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวปรีชญา   พระนครศรีอยุธยา  19 มีนาคม 2562
       2    นางสาวภัทร์ธีนันท์   นนทบุรี  18 มีนาคม 2562
       3    นางชัชชฎา   นนทบุรี  18 มีนาคม 2562
       4    เมธีอินทร์เมธี   พะเยา  2 มีนาคม 2562
       5    นางสาวนวพร   ชุมพร  27 กุมภาพันธ์ 2562
       6    นางอรษา   ชุมพร  27 กุมภาพันธ์ 2562
       7    นางนพดรุณี   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2562
       8    นางพจนารถ   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2562
       9    นางสาวยุวดี   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2562
       10    นางสาวดวงทิพย์   สมุทรปราการ  9 กุมภาพันธ์ 2562
       11    นางสุดใจ   พระนครศรีอยุธยา  8 มกราคม 2562
       12    นางลัดดา   ปทุมธานี  5 มกราคม 2562
       13    น.ส.ปองหทัย   สมุทรสาคร  3 มกราคม 2562
       14    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู