วันที่ 05/04/2562  ถึง 07/04/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 26 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2562
       2    นายรังสรรค์   สมุทรปราการ  16 มีนาคม 2562
       3    นางสาวดารารัตน์   ชัยนาท  13 มีนาคม 2562
       4    นายพงศธร   กรุงเทพมหานคร  13 มีนาคม 2562
       5    นางทัศนีย์   สุรินทร์  13 มีนาคม 2562
       6    นางสาวกัญญารัตน์   สุรินทร์  13 มีนาคม 2562
       7    นายวรพงศ์   สุรินทร์  13 มีนาคม 2562
       8    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       9    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       10    นางสาวนพมาศ   สุพรรณบุรี  8 มีนาคม 2562
       11    นางสาวผกาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2562
       12    นางโนรี   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2562
       13    นายชนินทร์   กรุงเทพมหานคร  5 มีนาคม 2562
       14    นายรุ่งอรุณ   ฉะเชิงเทรา  1 มีนาคม 2562
       15    นายสารพงษ์   ชลบุรี  14 กุมภาพันธ์ 2562
       16    นางสาวมลฤทัย   ชลบุรี  14 กุมภาพันธ์ 2562
       17    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       18    นางปอแก้ว   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       19    นางสาวสุชีรา   ปทุมธานี  8 กุมภาพันธ์ 2562
       20    นางสาวชนาภา   พระนครศรีอยุธยา  8 กุมภาพันธ์ 2562
       21    นายสัมพันธ์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       22    นายสัมพันธ์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       23    นางนันท์นภัส   นนทบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
       24    นางสาวปราณี   ปทุมธานี  21 มกราคม 2562
       25    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  21 มกราคม 2562
       26    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู