วันที่ 07/09/2561  ถึง 13/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 12 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายนายธนบูลย์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       2    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       3    นางธัญวัลย์   ปทุมธานี  6 มิถุนายน 2561
       4    นางสาววัชรี   นนทบุรี  6 มิถุนายน 2561
       5    นางสาวณัฐรวี   กรุงเทพมหานคร  5 มิถุนายน 2561
       6    นางสาวพิมพ์ปวีณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       7    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       8    นางสาวดาราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       9    นางสาวกนิษฐ์กานต์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       10    นายกฤษฎางค์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       11    นายนพดล   นนทบุรี  14 มีนาคม 2561
       12    นายราชวณิชย์   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ