วันที่ 07/09/2561  ถึง 13/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวพิมพ์ปวีณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       2    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       3    นางสาวดาราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       4    นางสาวกนิษฐ์กานต์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       5    นายกฤษฎางค์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       6    นายนพดล   นนทบุรี  14 มีนาคม 2561
       7    นายราชวณิชย์   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ