วันที่ 07/09/2561  ถึง 13/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 49 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสุรางค์   นนทบุรี  10 กันยายน 2561
       2    RaymondaceRaymondacemn   สุรินทร์  9 กันยายน 2561
       3    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  7 กันยายน 2561
       4    นางรชฤษร   ปทุมธานี  7 กันยายน 2561
       5    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  7 กันยายน 2561
       6    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  6 กันยายน 2561
       7    นายมนตรี   ชัยภูมิ  6 กันยายน 2561
       8    นางสาวสุรีย์พร   ชัยภูมิ  6 กันยายน 2561
       9    นางอุษา   ชัยภูมิ  6 กันยายน 2561
       10    นายณัฐวุฒิ   ชัยภูมิ  6 กันยายน 2561
       11    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  6 กันยายน 2561
       12    นางศจี   ปทุมธานี  6 กันยายน 2561
       13    นายคณิสสร   ปทุมธานี  6 กันยายน 2561
       14    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2561
       15    นางสมพิศ   สมุทรปราการ  4 กันยายน 2561
       16    นางบังอร   สมุทรปราการ  4 กันยายน 2561
       17    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  4 กันยายน 2561
       18    นางนางสายใจ   นนทบุรี  4 กันยายน 2561
       19    นายกำธร   ชลบุรี  4 กันยายน 2561
       20    นางสาวอรุณยุภา   นนทบุรี  4 กันยายน 2561
       21    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2561
       22    นายอิทธิพล   ลพบุรี  3 กันยายน 2561
       23    นางสาวสุกัญญา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       24    นางสาวสมจินต์   นนทบุรี  30 สิงหาคม 2561
       25    นางคุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  29 สิงหาคม 2561
       26    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  28 สิงหาคม 2561
       27    นางวันวิสาข์   นนทบุรี  26 สิงหาคม 2561
       28    นางสาวอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 สิงหาคม 2561
       29    นายนพดล   สมุทรปราการ  20 สิงหาคม 2561
       30    นายศรายุทธ   กรุงเทพมหานคร  19 สิงหาคม 2561
       31    นายธนู   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2561
       32    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2561
       33    นางอนงค์   กรุงเทพมหานคร  11 สิงหาคม 2561
       34    นางจันทิมา   ปทุมธานี  11 สิงหาคม 2561
       35    นางสาวกฤตกัญญาวีร์   นนทบุรี  9 สิงหาคม 2561
       36    นางสาววันทนีย์   สมุทรปราการ  31 กรกฎาคม 2561
       37    นางสาววุฒิภัทร   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       38    นายนายธนบูลย์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       39    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       40    นางธัญวัลย์   ปทุมธานี  6 มิถุนายน 2561
       41    นางสาววัชรี   นนทบุรี  6 มิถุนายน 2561
       42    นางสาวณัฐรวี   กรุงเทพมหานคร  5 มิถุนายน 2561
       43    นางสาวพิมพ์ปวีณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       44    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       45    นางสาวดาราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       46    นางสาวกนิษฐ์กานต์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       47    นายกฤษฎางค์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       48    นายนพดล   นนทบุรี  14 มีนาคม 2561
       49    นายราชวณิชย์   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู