วันที่ 24/08/2561  ถึง 26/08/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 26 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายคฑาเดช   ปทุมธานี  19 กรกฎาคม 2561
       2    นายอิศร   พระนครศรีอยุธยา  18 กรกฎาคม 2561
       3    นางสาวสุทัชชา   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2561
       4    นางสาวสุดารัตน   สมุทรปราการ  15 กรกฎาคม 2561
       5    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       6    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       7    นางสาวนภาภร   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       8    นางสาวธนกาญจน์   เพชรบุรี  14 กรกฎาคม 2561
       9    นางวิไล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       10    นางสาวพรนิภา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       11    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  12 กรกฎาคม 2561
       12    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2561
       13    นายพฤทธิ์   ชัยนาท  11 กรกฎาคม 2561
       14    นางสาวศยามล   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2561
       15    นางสาวสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  7 กรกฎาคม 2561
       16    นางสาวพิมพ์อัปสร   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2561
       17    นางสาวนวพร   สมุทรปราการ  24 มิถุนายน 2561
       18    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       19    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       20    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       21    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       22    นางสาวญาณิกา   สตูล  18 มิถุนายน 2561
       23    นางสาวอมรมาศ   กรุงเทพมหานคร  11 มิถุนายน 2561
       24    นายรุ่งจันทร์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       25    นายประวิทย์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       26    นางสาวอริสรา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ