วันที่ 22/06/2561  ถึง 26/06/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 22 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายอุดมศักดิ์   ปทุมธานี  10 พฤษภาคม 2561
       2    นางสุภัทรา   ปทุมธานี  10 พฤษภาคม 2561
       3    นางศันสนีย์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       4    นายวรวุฒิ   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       5    นายอากิ้ม   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       6    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  6 พฤษภาคม 2561
       7    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤษภาคม 2561
       8    นางสาวสุพิชญา   ฉะเชิงเทรา  28 เมษายน 2561
       9    นางนราทิพ   พิจิตร  28 เมษายน 2561
       10    นายสังเวียน   พิจิตร  28 เมษายน 2561
       11    นางสาวชณิธศา   พิจิตร  28 เมษายน 2561
       12    นางนภาพร   พิษณุโลก  27 เมษายน 2561
       13    นางสาววีราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       14    นางสาวธนภรณ์   กรุงเทพมหานคร  7 เมษายน 2561
       15    นางสาวภัณฑิลา   อ่างทอง  6 เมษายน 2561
       16    นางสุกัญญา   นนทบุรี  2 เมษายน 2561
       17    นางสาวฐิตปวีณ์   นนทบุรี  2 เมษายน 2561
       18    นางสาวฐิตปวีณ์   นนทบุรี  2 เมษายน 2561
       19    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  1 เมษายน 2561
       20    นายฉัตรชัย   กรุงเทพมหานคร  17 มีนาคม 2561
       21    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       22    นายธนู   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ