วันที่ 23/03/2561  ถึง 25/03/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 59 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณทัศนากาญจน์   นนทบุรี  24 มีนาคม 2561
       2    คุณบุษบง   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       3    คุณภัทชนก   นนทบุรี  24 มีนาคม 2561
       4    คุณกัณหา   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       5    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  24 มีนาคม 2561
       6    นางกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  24 มีนาคม 2561
       7    นางสาวรัญญากรณ์   พระนครศรีอยุธยา  24 มีนาคม 2561
       8    นางสาวอัญญาวีร์   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       9    นางสาวสุพิดา   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       10    นางสมสวย   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       11    นางสมปอง   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       12    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       13    นางสาวรัชนี   ปทุมธานี  24 มีนาคม 2561
       14    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       15    นางบุปผา   อ่างทอง  24 มีนาคม 2561
       16    นางพเยาว์   อ่างทอง  24 มีนาคม 2561
       17    นางสาวพิชญา   นนทบุรี  24 มีนาคม 2561
       18    คุณกนกพัชร   นนทบุรี  24 มีนาคม 2561
       19    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       20    คุณยม   นนทบุรี  24 มีนาคม 2561
       21    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       22    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       23    นางสาววชิรา   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       24    นางเรณู   นนทบุรี  24 มีนาคม 2561
       25    ร.ท. หญิงอาภาลัย   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2561
       26    นางสาวศจี   กาญจนบุรี  24 มีนาคม 2561
       27    นายวรพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2561
       28    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2561
       29    นางสาวนางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2561
       30    นางวีรกานต์   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2561
       31    นางสาวจิดาภา   ปทุมธานี  22 มีนาคม 2561
       32    นางอภิณห์พร   กรุงเทพมหานคร  20 มีนาคม 2561
       33    นางสาวฐิตารีย์   นนทบุรี  19 มีนาคม 2561
       34    นางสาวชริญา   นนทบุรี  19 มีนาคม 2561
       35    นายพงศกร   ปทุมธานี  18 มีนาคม 2561
       36    นายพนม   ปทุมธานี  18 มีนาคม 2561
       37    นางสาวชัชศรัณย์   กรุงเทพมหานคร  17 มีนาคม 2561
       38    นางสาวพัชภรณ์   กรุงเทพมหานคร  17 มีนาคม 2561
       39    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  15 มีนาคม 2561
       40    นางสาวพิฆเนพร   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2561
       41    นางสาวฐิติศิกานต์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2561
       42    นางพัชรินทร์   นนทบุรี  13 มีนาคม 2561
       43    นางสาวไฉลทอง   นนทบุรี  13 มีนาคม 2561
       44    นางสาวจินตนา   นนทบุรี  13 มีนาคม 2561
       45    นาง บรรจง   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2561
       46    นางสาวพิชณีนรี   กรุงเทพมหานคร  10 มีนาคม 2561
       47    เด็กหญิงชิตชนก   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       48    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       49    นายครรชิต   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       50    นายนพดล   สมุทรปราการ  7 มีนาคม 2561
       51    นางทัศน์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2561
       52    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  2 มีนาคม 2561
       53    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  2 มีนาคม 2561
       54    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2561
       55    นายพฤทธิ์   ชัยนาท  23 กุมภาพันธ์ 2561
       56    นาวาอากาศเธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2561
       57    นางสาวกุลนันทน์   ปทุมธานี  22 มกราคม 2561
       58    นางสาวกุมารี   นนทบุรี  16 มกราคม 2561
       59    นางสาวเบญจวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู