วันที่ 23/03/2561  ถึง 25/03/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางวีรกานต์   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2561
       2    นางสาวจิดาภา   ปทุมธานี  22 มีนาคม 2561
       3    นางสาวกัญญารัตน์   นนทบุรี  21 มีนาคม 2561
       4    นางสาวณัฐญาภรณ์   นนทบุรี  21 มีนาคม 2561
       5    นางอภิณห์พร   กรุงเทพมหานคร  20 มีนาคม 2561
       6    นางสาวฐิตารีย์   นนทบุรี  19 มีนาคม 2561
       7    นางสาวชริญา   นนทบุรี  19 มีนาคม 2561
       8    นายพงศกร   ปทุมธานี  18 มีนาคม 2561
       9    นายพนม   ปทุมธานี  18 มีนาคม 2561
       10    นางสาวชัชศรัณย์   กรุงเทพมหานคร  17 มีนาคม 2561
       11    นางสาวพัชภรณ์   กรุงเทพมหานคร  17 มีนาคม 2561
       12    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  15 มีนาคม 2561
       13    นางสาวพิฆเนพร   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2561
       14    นางสาวฐิติศิกานต์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2561
       15    นางพัชรินทร์   นนทบุรี  13 มีนาคม 2561
       16    นางสาวไฉลทอง   นนทบุรี  13 มีนาคม 2561
       17    นางสาวจินตนา   นนทบุรี  13 มีนาคม 2561
       18    นาง บรรจง   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2561
       19    นางสาวพิชณีนรี   กรุงเทพมหานคร  10 มีนาคม 2561
       20    นางสาวณัฐธิดา   กรุงเทพมหานคร  9 มีนาคม 2561
       21    เด็กหญิงชิตชนก   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       22    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       23    นายครรชิต   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       24    นายนพดล   สมุทรปราการ  7 มีนาคม 2561
       25    นางทัศน์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2561
       26    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  2 มีนาคม 2561
       27    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  2 มีนาคม 2561
       28    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2561
       29    นายพฤทธิ์   ชัยนาท  23 กุมภาพันธ์ 2561
       30    นางสาวประภัสสร   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2561
       31    นางสาวศรีสกุล   นครปฐม  20 กุมภาพันธ์ 2561
       32    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2561
       33    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2561
       34    นางปรางทิพย์   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2561
       35    นางสาวฤทัยทิพย์   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       36    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  14 กุมภาพันธ์ 2561
       37    นาวาอากาศเธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2561
       38    นางสาวสุภัสสร   ปทุมธานี  22 มกราคม 2561
       39    นางสาวกุลนันทน์   ปทุมธานี  22 มกราคม 2561
       40    นางสาสสุพิชญา   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2561
       41    นางสาวกุมารี   นนทบุรี  16 มกราคม 2561
       42    นางสาวรุจาภา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2561
       43    นางสาววรสุดา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2561
       44    นางสาวเบญจวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ