รุ่น   วันที่ 5/12/2560  ถึง 11/12/2560 หลักสูตร หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๕   มีผู้สมัคร 1 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นพดล          กรุงเทพมหานคร    23 กรกฎาคม 2560