วันที่   ถึง หลักสูตร   มีผู้สมัคร 16 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    บัณฑิต   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       2    สาธิต   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       3    วัชระ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       4    ยงค์ยุทธิ์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       5    สายชล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       6    ชนัญญา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       7    ศตพร   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       8    พิเชษฐ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       9    ณัฐชเรศ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       10    วรรณภา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       11    มัทนา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       12    เสาวนีย์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       13    เก่ง   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       14    ชัยชนะ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       15    วิมล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       16    ชาญชัย   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ