รุ่น   วันที่ 7/7/2560  ถึง 10/7/2560 หลักสูตร หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๒   มีผู้สมัคร 1 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   เพ็ญนภา          สมุทรปราการ    29 มิถุนายน 2560