วันที่ 10/08/2560  ถึง 14/08/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นาง พิชา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2560
       2    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2560
       3    นายชาญศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2560
       4    กิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  9 สิงหาคม 2560
       5    กชวรรณ   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2560
       6    ดร.เกศฉราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2560
       7    น.ส.ศุภาวีร์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2560
       8    นางสาวอนงค์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2560
       9    นาย สุภลักษณ์   ชลบุรี  8 สิงหาคม 2560
       10    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2560
       11    นางสาวบุญชู   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2560
       12    นางสาวชด   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2560
       13    สมจินตนา   เพชรบุรี  7 สิงหาคม 2560
       14    วัจมัย   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2560
       15    วืทิต   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2560
       16    วลัยพร   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2560
       17    ลิขิต   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2560
       18    ฉวีวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 สิงหาคม 2560
       19    มณี   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2560
       20    ขวัญชนก   พระนครศรีอยุธยา  4 สิงหาคม 2560
       21    นางสาวจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  4 สิงหาคม 2560
       22    บุศรินทร์   นครปฐม  4 สิงหาคม 2560
       23    ภัทรีนท์   กรุงเทพมหานคร  4 สิงหาคม 2560
       24    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  2 สิงหาคม 2560
       25    นางจุฑารัตน์   นครปฐม  1 สิงหาคม 2560
       26    นางสาวฐิตารีย์   กรุงเทพมหานคร  31 กรกฎาคม 2560
       27    นางธัญญรัตน์   นนทบุรี  31 กรกฎาคม 2560
       28    นางแม้นเดือน   กรุงเทพมหานคร  31 กรกฎาคม 2560
       29    ศศิกานต์   ระยอง  31 กรกฎาคม 2560
       30    ณัฐทยา   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2560
       31    จุฑาทิพย์   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2560
       32    ภูวนัย   นนทบุรี  18 กรกฎาคม 2560
       33    พัชรินทร์   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2560
       34    น.ส.จรินทร   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2560
       35    พรรณพิไล   นนทบุรี  16 กรกฎาคม 2560
       36    สุขพร้อม   ระยอง  13 กรกฎาคม 2560
       37    ประภาพร   สิงห์บุรี  11 กรกฎาคม 2560
       38    รักเขต   ปทุมธานี  8 กรกฎาคม 2560
       39    ภิรัชญา   กรุงเทพมหานคร  27 มิถุนายน 2560
       40    สุวรรณา   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2560
       41    ลัดดา   ปทุมธานี  6 มิถุนายน 2560
       42    สุมน   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2560
       43    ศิริมา   นนทบุรี  14 พฤษภาคม 2560
       44    ภัทราพร   ปทุมธานี  28 เมษายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ