ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๕
วันที่ปฏิบัติธรรม
5/12/2560 - 11/12/2560
(7 วัน 6 คืน)