ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๓
วันที่ปฏิบัติธรรม
7/9/2560 - 10/9/2560
(4 วัน 3 คืน)