ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
5/4/2560 - 9/4/2560
(5 วัน 4 คืน)