ประกาศอนุโมทนา
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
  088-5704328, 081-4024768
  E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
  แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ