ประกาศอนุโมทนากองทุนวิปัสสนาธุระ
 ชื่อผู้ทำบุญ  วันที่ทำบุญ  จำนวน (บาท)
 น.ส.ณิชรัตน์ ศิรประภาศิริ และครอบครัว  22 เมษายน 2561  500
 นางวรรณงาม เนตรสมสว่าง  22 เมษายน 2561  200
 ไม่ประสงค์ออกนาม  22 เมษายน 2561  30
 นายภัทรพล รัตนากร  22 เมษายน 2561  150
 คุณวราภรณ์ ต้นทอง  22 เมษายน 2561  300
 น.ส.รติรัตน์ เนตรสมสว่าง และครอบครัว  22 เมษายน 2561  500
 น.ส.ชลธิชา ทั่งทอง  22 เมษายน 2561  100
 คุณจุฑามาศ มูลอ้อม  22 เมษายน 2561  100
 ไม่ประสงค์ออกนาม  22 เมษายน 2561  830
 คุณกุมารี พัชนี  22 เมษายน 2561  200
ประกาศอนุโมทนา
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • Facebook
  ตารางปฏิบัติธรรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร รับ สมัครล่าสุด
  (23/04/2561)
  06/05/2561 ถึง 08/05/2561
  (3 วัน 2 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 39 คน
  (รับได้อีก 111)
  18/05/2561 ถึง 20/05/2561
  (3 วัน 2 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๑(วันวิสาขบูชา)
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 31 คน
  (รับได้อีก 119)
  08/06/2561 ถึง 10/06/2561
  (3 วัน 2 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 27 คน
  (รับได้อีก 123)
  22/06/2561 ถึง 26/06/2561
  (5 วัน 4 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 10 คน
  (รับได้อีก 140)
  06/07/2561 ถึง 08/07/2561
  (3 วัน 2 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 3 คน
  (รับได้อีก 147)
  นิสิตปฏิบัติธรรม
   ชื่อนิสิต  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด สถานะ
  นาง บุศรา เกิดวิชัย  พฤกษมาศ
  27/01/2561
  28/01/2561
  กำลังปฏิบัติ
  พล.ต.ท.หญิง นัยนา เกิดวิชัย
  28/01/2561
  28/01/2561
  กำลังปฏิบัติ
  พระมหา สมควร (สุวณฺโณ)
  01/12/2560
  07/12/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย อดิเรก สีสายัณห์
  10/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย สันติ หาญอาษา
  10/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย อร่าม บุญประเสริฐ
  10/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นางสาว ขนิษฐา จุ้ยซื่อ
  08/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย ดนัย อ่อนคำ
  08/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีรัตน์ สิงห์นิกร
  08/11/2560
  12/11/2560
  ปฏิบัติครบ
  นาย อดิเรก (มหาวิริโย)
  03/11/2560
  07/11/2560
  ปฏิบัติครบ
  ภาพปฏิบัติธรรม
   
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนครั้งที่๑๔/๒๕๖๑ (41 รูป)
  Mobile Uploads (2201 รูป)
  วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน (7 รูป)
  Timeline Photos (768 รูป)
  ผู้ปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ (24 รูป)
  ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป ครั้งที่ ๑๒/๖๑ (8 รูป)
  พระอุปัชฌาย์หนกลาง ๒๕๖๑ (6 รูป)
  พระธรรมทูตเข้ากรรมฐาน (5 รูป)
  องค์แสดงธรรม (9 รูป)
   
  ข่าวสาร
  ขอเชิญเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๒/๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ ww.vipassanathai.org (เปิดอ่าน106) 12/03/2561
   
  ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๑/๖๑
  ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๑/๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ -๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ ww.vipassanathai.org (เปิดอ่าน115) 23/02/2561
   
  ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๘/๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ ww.vipassanathai.org (เปิดอ่าน251) 07/01/2561
   
  หน่วยงานที่จองปฏิบัติธรรม
  ข้อมูล
   หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
  กรมราชทัณฑ์
  26/06/2561
  29/06/2561
  กรมที่ดิน
  25/05/2561
  27/05/2561
  วิทยาลัยการตำรวจ
  17/05/2561
  18/05/2561
  กรมราชทัณฑ์
  27/03/2561
  30/03/2561
  World peace Chanting
  25/01/2561
  31/01/2561
  สัมมนาพระวิปัสนนาจารย์ ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
  13/12/2560
  15/12/2560
  บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
  06/08/2560
  11/08/2560
  ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
  01/08/2560
  04/08/2560
  บริษัท เมืองโบราณ
  29/11/2560
  05/12/2560
  บริษัท เมืองโบราณ
  09/08/2560
  13/08/2560
  ศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

  วิปัสสนากรรมฐาน เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม
  และมีคุณค่าต่อชีวิตทุกคน 

            การปฏิบัติวิปัสสนาธุระเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนควบคู่กับคันถธุระการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา คันถธุระ การปฏิบัติพระกรรมฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดมาพร้อมกับการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง การศึกษาพระไตรปิฎกนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์อยู่แล้ว ส่วนการศึกษาวิชาชั้นสูงนั้นน่าจะหมายถึงการศึกษาวิชาการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและเผยแผ่พระศาสนาควบคู่กันไป กล่าวเฉพาะด้านพระศาสนา วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะมีความเป็นผู้นำด้านความรู้ในพระไตรปิฎกแล้ว ยังจะต้องพัฒนาตนให้เป็นพระสงฆ์ในอุดมคติ ด้วยการพัฒนาตนนั้นจะต้องอาศัยหลักการปฎิบัติพระกรรมฐานเพื่อฝึกฝนอบรม โสฬสญาณ ญาณ ๑๖ อันเป็นวิชาชั้นสูงให้เกิดขึ้นในขันธสันดาน

            จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นก็เพื่อชำระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้บรรลุธรรมระดับใดก็ตามด้วยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ย่อมจะทำให้พุทธบริษัทเหล่าอื่นเกิดความมั่นใจในการเจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นว่า การเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษย์ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ผู้ที่เคยเจริญพระกรรมฐานอย่างไร้จุดหมายหรือมีความท้อแท้หมดกำลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนาจิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ สังคมโลกก็จะได้รับประโยชน์คือสันติภาพพร้อม ๆ กับผู้ปฏิบัติธรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังประสบอยู่ เช่น การเบียดเบียนกัน การเข่นฆ่ากัน การแย่งชิงผลประโยชน์กัน ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ เพราะอาศัยบุคคลผู้มีคุณภาพดี มีจำนวนมากขึ้นในสังคม


            การปฏิบัติพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีด้วยกัน แต่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีความเชื่อและยอมรับแนวการปฏิบัติพระกรรมฐานตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถทำให้พุทธศาสนิกชน ได้พัฒนาตนจากระดับปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติของพระพุทธศาสนา

    

  ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พระอาจารย์ใหญ่สถาบันวิปัสสนาธุระ


   

  พระราชสิทธิมุนี วิ.
  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,  พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  เจ้าคณะเขตพญาไท, พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
  พระวิปัสสนาจารย์ ประจำวัดมหาธาตุฯและบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

   


   

   โครงสร้างการบริการงานสถาบันวิปัสสนาธุระ 

   


   

   
  พระราชสิทธิมุนี วิ.
  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร)
  ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.,ปร.ด.
  ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
  โดย : พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
  สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ ออกอากาศทางช่องสปริงนิวส์
   
   
  พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ ปี 2559
  โอวาท สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
  พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 2
  พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 1
  โอวาทก่อนกลับบ้าน อ.ประจาก
   
   
  ฟังเสียงธรรม โหลด
  012 ห้านักศึกษาตักกสิลา
  011 ไปตายดาบหน้า
  010 โคหาย
  009 ผู้ฝึกตน
  008 ดอกบัวไม่ติดตม
   
   
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐
  ขอเชิญสาธุชน-ญาติธรรม กัลยาณมิตร (ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการ ร่วมสร้างมหาทานบารมีเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร,น้ำปานะและปัจจัย๔ ติดต่อสอบถาม..035-248000ต่อ8139 , 095-5677153 (เปิดอ่าน211) 07/12/2560
   
   
   
   
   
   
   
  recommendation of vipassana
  vipassana meditation for vietnamese
  Chanting Pali-Eng
  inter>Vipassana Students form
  แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
  รวมเอกสารการปฏิบัติธรรมนิสิต(โท - เอก)
  หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์
  ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
  คู่มือการจัดค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา
   
   
  ขณะนี้ 13 คน
  วันนี้ 327 คน
  เมื่อวานนี้ 369 คน
  เดือนนี้ 9,481 คน
  เดือนที่ผ่านมา 21,321 คน
  ทั้งหมด 447,098 คน
  เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2557
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
  088-5704328, 081-4024768
  E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
  แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ