ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมกราคม 2563 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
กฤษณ
ชลบุรี
2 มกราคม 2563
2
พันกรณ์
กรุงเทพมหานคร
10 มกราคม 2563
3
พรพิมล
กรุงเทพมหานคร
20 มกราคม 2563
4
วิโรจน์
กรุงเทพมหานคร
16 มกราคม 2563
5
พัชรพล
กรุงเทพมหานคร
16 มกราคม 2563
6
ภานุ
กรุงเทพมหานคร
16 มกราคม 2563
7
วุฒินันท์
กรุงเทพมหานคร
14 มกราคม 2563
8
ชนะยุทธ
กรุงเทพมหานคร
14 มกราคม 2563
 
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1