ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2562 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต