ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2562 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
วาสนา
สุรินทร์
20 กันยายน 2562
2
วาสนา
สุรินทร์
6 กันยายน 2562
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1