ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนสิงหาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต