ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต