ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกรกฎาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สมชาย
หนองบัวลำภู
26 กรกฎาคม 2562
2
สมชาย
หนองบัวลำภู
26 กรกฎาคม 2562
3
สมชาย
หนองบัวลำภู
26 กรกฎาคม 2562
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1