ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2562 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
อรุณศรี
ปทุมธานี
30 เมษายน 2562
2
ภัทชนก
นนทบุรี
30 เมษายน 2562
3
ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2562
4
สมจินตนา
เพชรบุรี
30 เมษายน 2562
5
บรรจง
กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2562
6
ณัฐภัสสร
กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2562
7
กรวรรณ
กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2562
8
วิชชุดา
พระนครศรีอยุธยา
29 เมษายน 2562
9
สุรัชดา
พระนครศรีอยุธยา
29 เมษายน 2562
10
ณัฐทวี
กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2562
11
อัญชลิณีย์
ปทุมธานี
29 เมษายน 2562
12
ลักขณา
สมุทรปราการ
29 เมษายน 2562
13
ศรุตยา
ชลบุรี
29 เมษายน 2562
14
เสาวลักษณ์
สมุทรปราการ
29 เมษายน 2562
15
เกษมสี
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2562
16
ศศิกุลวี
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2562
17
วันเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
26 เมษายน 2562
18
ดวงตา
นนทบุรี
26 เมษายน 2562
19
วงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
25 เมษายน 2562
20
สุทิน
กรุงเทพมหานคร
25 เมษายน 2562
 
ทั้งหมด 170 รายการ 1 / 9