ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
Amarjit
พระนครศรีอยุธยา
23 ธันวาคม 2562
2
สมุห์สนิทวงศ์
พระนครศรีอยุธยา
25 ธันวาคม 2562
3
อรรถชาติ
พระนครศรีอยุธยา
25 ธันวาคม 2562
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1